/ 1 نظر / 27 بازدید
مریم

باید ببینیم افسانه.داغون....داغونتر از اونچیزی که تصور کنی.باز من و قرص و اشک مثلث قدیممونو تشکیل دادیم برام دعا کن به همه بگو برام دعا کنن برای مریم یه مریم تنــــــــــــــــها