# ریاضی_سوم_ابتدایی

دلتنگی

می پوشانم دِلتنگی ام را                               با بستری از کلمات                                                         اما باز                                                                  کسی در دلم                                                                                     تو را صدا می زند
/ 4 نظر / 18 بازدید